Aerys
luchtkwaliteit monitoring systeem

De eerste stap naar schone lucht en een gezondere leefomgeving.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat rond 90% van de mensen wereldwijd vervuilde lucht inademt. Luchtvervuiling veroorzaakt grote gezondheidsproblemen welke ons leven beïnvloeden en het milieu en het klimaat verandert.

Industrialisatie van de auto-industrie, voertuigen en het gebruik van niet-hernieuwbare energiebronnen betekenen dat mensen nu meer dan ooit worden blootgesteld aan vervuilde lucht. Daarom hebben we AERYS ontworpen.

 Onze visie is om met AERYS een betrouwbare, betaalbare, en eenvoudig te implementeren oplossing te bieden voor een dicht netwerk van luchtkwaliteitssensoren in onze wijken buurten. Wij geloven dat dit de meest nauwkeurige aanpak is voor het bewaken en in het kaart brengen van luchtkwaliteit in steden en leefgemeenschappen.

Klimaatverandering is de grootste uitdaging van onze tijd en het aanpakken van dit wereldwijde probleem begint met het investeren in duurzame oplossingen in onze wijken.

Aerys P

Essentieel onderdeel van de leefomgeving

De WHO heeft verklaard dat inhaleerbare deeltjesmaterie (PM) wereldwijd meer mensen treft dan elke andere verontreinigende stof die astma veroorzaakt,  het is mede oorzaak van onder andere cardiopulmonale ziekten en longkanker.

PM10 is meestal afkomstig van pollen, rook, fijnstof  van wegen en constructie, terwijl PM2.5 en PM1 fijne en ultrafijne luchtdeeltjes worden geassocieerd met auto-emissies, brandstofverbranding en industriële uitstoot.

Omdat ze klein genoeg zijn om diep in de longen en bloedbaan door te dringen, vormen ze een nog groter risico voor de meest kwetsbaren bevolkingsgroepen zoals zwangere vrouwen, kinderen, ouderen en mensen met een reeds aanwezige ziekte van de luchtwegen.

Aerys P volgt PM10, PM2.5 en PM1 voor een beter zicht op, en inzicht in fijnstofdichtheid in onze gemeenschappen.

Aerys P kan overal worden geplaatst, vooral ook bij fijnstof hotspots en in dichtbevolkte gebieden.

Aerys G

Reageren op klimaatverandering

Klimaatverandering is de grootste uitdaging van onze tijd. De verbranding van fossiele brandstoffen en de industrialisatie geeft NOx vrij (stikstofoxiden) en is een van dede belangrijkste oorzaken van een verhoogd broeikaseffect en wereldwijd en opwarming van de aarde.

NOx helpt op zijn beurt bij het vormen ozon op leefniveau (O3) dat een schadelijke luchtverontreinigende stof is en een hoofdingrediënt in smog.

Deze giftige gassen hebben invloed op mens, dier, plant ademhaling, en dragen bij aan het vormen van zure regen die schade toebrengt aan gevoelige ecosystemen zoals meren en bossen.

Aerys G volgt niveaus van O3, NO (stikstofmonoxide) en NO2 (stikstofdioxide) en verhoogt het bewustzijn over de kwaliteit van de lucht die we inademen.

Omdat het eenvoudig te installeren is, te onderhouden en te  gebruiken, helpt Aerys bij de ondersteuning van stadsplanning, groene infrastructuur en duurzaame ontwikkeling binnen onze steden.

Aerys X

Complete intelligentie op het gebied van luchtkwaliteit

Terwijl verstedelijking  economische groei en verbetering van de levensstandaard voor velen stimuleerd, zet dit een verhoogde druk op luchtkwaliteit en milieu.

Verkeersopstoppingen, sanitaire voorzieningensproblemen, massale ontbossing en de aantasting van de ozonlaag zijn slechts een paar voorbeelden. Dit alles leidt tot twijfelachtige luchtkwaliteit en volksgezondheidsuitdagingen vooral in de stedelijke leefgemeenschappen.

Aerys X combineert fijnstof sensoren (Aerys P) en sensoren voor gasvormige verontreinigende stoffen (Aerys G) om het breedste bereik van potentiële luchtverontreinigende stoffen te signaleren.

Bovendien combineert het dit met weersgerelateerde gegevens zoals PHT, windsnelheid en windrichting, Aerys X biedt het meeste uitgebreid beeld van luchtkwaliteit in onze wijken.

Uitgebreide gegevens, verzameld over luchtkwaliteit zijn beschikbaar via ons Solos platform en helpt bij het bewust maken van mensen over de impact op onze gezondheid en milieu.

Technische specificaties:

Aerys P

Constructie

Afmetingen: B: 22 cm; D: 22 cm; H: 64 cm

 • Gewicht: 10 kg;
 • Materialen: glasvezel, ABS, thermisch verzinkt staal (EN10346),
 • gegalvaniseerd koolstofarm staal (ISO 2081)
 •  Li-ion accu Bestand tegen lage temperaturen
 • Geavanceerde BMS
 • Real-time GPS-locatie
 • Online alarm als de locatie van het apparaat verandert.

 

Locatie zichtbaar via Solos Smart City platform

Intern servercommunicatiesysteem

5 jaar connectiviteit met Solos Smart City-platform

Online productonderhoud en updates

 

Sensoren

 • PHT-sensor – druk, temperatuur, vochtigheid
 • Energiesensor
 • Fijnstof sensor
 • Monitoring PM1, PM2.5 en PM10
 • Laserverstrooiingstechnologie

 

Extra opties (download)

Detailed technical specification can be found in Aerys P datasheet.

 

Aerys G

Constructie:

 • Afmetingen: B: 22 cm; D: 22 cm; H: 64 cm
 • Gewicht: 10 kg; Materialen: glasvezel, ABS, thermisch verzinkt staal (EN10346), gegalvaniseerd koolstofarm staal (ISO 2081)
 • Li-ion accu
 • Bestand tegen lage temperaturen
 • Geavanceerde BMS
 • Real-time GPS-locatie
 • Online alarm als de locatie van het apparaat verandert.

 

Locatie zichtbaar via Solos Smart City platform

Intern servercommunicatiesysteem

5 jaar connectiviteit met Solos Smart City-platform

Online productonderhoud en updates

 

Sensoren:

 • PHT-sensor – druk, temperatuur, vochtigheid
 • Energiesensor
 • Gassensor
 • Bewaking van NO-, NO2- en O3-gassen
 • Betrouwbare elektrochemische sensoren

Extra opties (download)

Detailed technical specification can be found in Aerys G datasheet.

Aerys x

Constructie:

 • Afmetingen: B: 50 cm; D: 22 cm; H: 64 cm
 • Gewicht: 10 kg; Materialen: glasvezel, ABS, thermisch verzinkt staal (EN10346),
 • gegalvaniseerd koolstofarm staal (ISO 2081)
 • Li-ion accu
 • Bestand tegen lage temperaturen
 • Geavanceerde BMS
 • Real-time GPS-locatie
 • Online alarm als de locatie van het apparaatveranderd.

 

 Locatie zichtbaar via Solos Smart City platform

Intern servercommunicatiesysteem

5 jaar connectiviteit met Solos Smart City-platform

Online productonderhoud en updates

 

Sensoren:

 • PHT-sensor – druk, temperatuur, vochtigheid
 • Energiesensor
 • Gassensor
 • Bewaking van NO-, NO2- en O3-gassen
 • Betrouwbare elektrochemische sensoren
 • Fijnstof sensor
 • Monitoring PM1, PM2.5 en PM10
 • Laserverstrooiingstechnologie
 • Windsensor, Monitoring windsnelheid en windrichting

Extra opties (download)

Detailed technical specification can be found in Aerys X datasheet. (download)

Wat monitoren we met Aerys?

PM1, PM2.5 en PM10 fijnstof.  Stikstofmonoxide (NO), stikstofdioxide (NO2) en gasvormige verontreinigende stoffen op leefniveau ozon (O3), luchtdruk, vochtigheid en temperatuur, samen met windsnelheid en -richting.

Alle elektrochemische sensoren in Aerys worden door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) van de Europese Commissie beoordeeld op betrouwbaarheid.